Mariniranje basil pixabay

Bosiljak

Čistoća, uzvišenost i zaštita

Bosilјak (ocimum basilicum) je veoma zastuplјen u svim tradicijama, pa i u našoj. Krase ga najlepši atributi: čistoća, uzvišenost…

–U našem narodu se kaže, da dobrom čoveku

Dalje Read more