Mali-most_Zrenjanin Foto Aleksadar Blanusa

ZRENJANIN: RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA

Lađe će ponovo ploviti Begejom

– Ova pandemija koronavirusa razorila je turizam na razne načine i mi, turistički poslenici, moramo da se organizujemo drugačije. Srednji Banat ima fantastične resurse ko

Dalje