ZRENJANIN: RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA

Mali-most_Zrenjanin Foto Aleksadar Blanusa

Lađe će ponovo ploviti Begejom

– Ova pandemija koronavirusa razorila je turizam na razne načine i mi, turistički poslenici, moramo da se organizujemo drugačije. Srednji Banat ima fantastične resurse koji do sada nisu bili iskorišćeni, a trebalo bi njima da se okrenemo. Stavićemo akcenat na prirodu i na sela u okolini Zrenjanina. Naglasio bih da u okolini Zrenjanina imamo banju Rusandu, dvorac u Ečkoj, rezervat prirode Carsku baru, brojna jezera, ali imamo i šest vodenih tokova...

Zrenjanin je proglašen i za Evropski grad sporta 2021. godine, a koliko je sport važan za Zrenjanince još od dr Ferenca Kemenjija, koji je bio Kubertenov sekretar, pa do danas, govori činjenica da imamo 30 olimpijaca i zaista imamo čime da se ponosimo. Poznato je i da sport i turizam idu zajedno – u jednom dahu rekao nam je Jaroslav Stevanov, organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda Turističke organizacije grada Zrenjanina.

Ta okruženost vodenim tokovima (Begej, Tamiš, Brzava, Tisa, kanal Dunav-Tisa-Dunav i Dunav) inspirisala je turističke poslenike Zrenjanina, ali i sve Zrenjanince koje vole vodu, da svoju želјu da neke nove lađe ponovo plove Begejom preusmere u razvoj nautičkog turizma na ovom području. To je put na kome će predano raditi u vremenu koje dolazi:

– Begej izvire u rumunskom delu Karpata i dugačak je 254 km, a jedan deo je i plovan. Nekada se išlo do Temišvara Begejom, a sada radimo na tome da ponovo uspostavimo taj put. Preko evropskih fondova su dobijeni projekti za izmulјavanje Begeja i nove prevodnice u Kleku i Itebeju. Urađen je pristan pored Muzeja piva. Sada može Begejom da se dođe do Ečke i Carske bare, ali i do ušća u Tisu preko dve prevodnice na Begeju kod Perleza i Stajićeva... Odavde je pre tri godine krenula „Regata reka“, bilo je više od 90 čamaca i oko 400 lјudi i Zrenjanin je tada izgledao kao Rovinj – uputio nas je Jaroslav Stevanov.

Možda niste znali, ali Zrenjanin je grad koji ima najviše mostova u Srbiji. Na žalost, jedan od njegovih simbola – bečkerečka ćuprija preko koje su gazili „Četir’ konja debela“ je 1969. demontirana zbog regulisanja Begeja. Nakon rušenja tog „Velikog mosta“ kako su ga žitelјi zvali, veći deo njegove konstrukcije je prodat u staro gvožđe, tj. pretoplјen.

Svega nekoliko elemenata – fijala, koji su bili ukrasi na vrhovima čeličnih stubova mosta, radnici su pri njegovoj demontaži sklonili i čuvali u gradskom brodogradilištu. Sada su, kao spomen na njega, postavlјeni na šetalištu pored Begeja.

Umesto tog mosta, koji je predstavlјao zanimlјivo tehničko dostignuće svog vremena i čija je konstrukcija imala elemente secesije, nikao je betonski pešački most koji danas predstavlјa sastavni deo centralne pešačke zone između glavne ulice i dva gradska trga.

Grad na Begeju krije mnogo priča i zanimlјivosti, koje čekaju da se otkriju nekim novim posetiocima koji će sa znatiželјom istraživati obilazeći njegove znamenitosti, staro gradsko jezgro, mostove...

Marina Jablanov Stojanović

Foto: A. Blanuša, Mariniranje

Muzej piva
Ime i simboli Zrenjanina