Mali-most_Zrenjanin Foto Aleksadar Blanusa

ZRENJANIN: RAZVOJ NAUTIČKOG TURIZMA

Lađe će ponovo ploviti Begejom

– Ova pandemija koronavirusa razorila je turizam na razne načine i mi, turistički poslenici, moramo da se organizujemo drugačije. Srednji Banat ima fantastične resurse ko

Dalje
Mariniranje peloid Foto banja-rusanda

ZDRAVA SRBIJA: BANJA RUSANDA

Lekovitost banatskog blata

Turista koji se uputi u Srednji Banat biće iznenađen kakve sve dragocenosti plodna banatska ravnica krije:

– Srednji Banat ima fantastične resurse koji do sada bili nisu bili

Dalje