Broj 1

Broj 1

1 Prvo telo je telo duše koje je naše unutrašnje Ja. Klјučne reči za prvo telo su – glava ili srce. Vaša glava i vaše srce moraju živeti u harmoniji, jer vama su neophodna oba. Kada ste povezani

Dalje Read more