Broj 2

Broj 2

Naše drugo telo pripada negativnom ili zaštitnom umu. Klјučno pitanje za drugo telo je - da li ja mogu da predvidim sve opasnosti? Klјučna fraza za drugo telo je potreba pripadanja. To je veoma

Dalje