Broj 3

Broj 3

Kada govorimo o trećem telu - pozitivnom, projektujućem umu, mi razmatramo odnose između rizika i nagrade. Klјučna fraza je đavolsko ili božansko. Ljudi koji imaju neizbalansirano treće telo, ko

Dalje