Broj 5

Broj 5

Ovaj broj značava fizičko telo. Petica je na pola puta do 10 i smatra se brojem integracije, regulacije i transformacije. Postoji pet elemenata (zemlјa, voda, vazduh, vatra i etar). Ljudi imaju

Dalje