Broj 8

Broj 8

Osmica predstavlјa telo prane, to je naša energija koju dobijamo disanjem. Čovek je smrtno biće, ima određenu dužinu života, određenu količinu energije i poslova koje treba da uradi za određeni,

Dalje