DR STANIŠA STOJILjKOVIĆ O VODI:

Najbolјa je bioaktivna voda

Opšte je poznata činjenica da je naše telo više od 70 procenata voda, da nam je ovo dragocena tečnost za hidriranje tela i da bez hrane možemo da živimo mnogo duže nego bez

Dalje