Mariniranje vinjak

Kako je rođen vinjak

Kako je rođen vinjak

Kruševac je grad u kojem se vino penje sve do neba. Vazduh iznad njega sadrži najfinija alkoholna isparenja, veruje se da bi ga u ozbiljnijim količinama svojim dregerom mogla regis

Dalje