Mariniranje two kids calcul naslov

DR GORDANA STANKOV O DIDAKTICI MATEMATIKE

Matiš uz igru

Matematikom su deca često zaplašena dok još nisu savladali ni pisanje brojeva. S druge strane, mnogi se učitelјi, matematičari, didaktičari i metodičari bave time kako da se deca uvedu u

Dalje