Najava Mariniranje brahmi plant Pixabay

Brami

Dobro pamćenje i bistar um uz brami

Postoje biljke koje nam pomažu da lakše i brže pamtimo, a jedna od takvih je brami (Bacopa monnieri). To je vrsta puzavice koja je vekovima poznata u indijskoj tradi

Dalje