Mariniranje peloid Foto banja-rusanda

ZDRAVA SRBIJA: BANJA RUSANDA

Lekovitost banatskog blata

Turista koji se uputi u Srednji Banat biće iznenađen kakve sve dragocenosti plodna banatska ravnica krije:

– Srednji Banat ima fantastične resurse koji do sada bili nisu bili

Dalje