Zasavica biolog Mihajlo Stankovic Foto M Jablanov

BIOLOG MIHAJLO STANKOVIĆ O ZASAVICI

Ekološki raj

Ekološki raj i najskuplji sir na svetu nalaze se na području južne Vojvodine i severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić

Dalje