Mariniranje grapes-by congerdesign Pixabay

Autohtone sorte 2

Bahusova baština

U Panonskoj niziji pre više stotina godina mnoge sorte našle su svoj životni prostor. Neke su u njemu nastale, a neke su donete iz dalekih krajeva, prilagodile se novim uslovima, stiču

Dalje