Mariniranje amla indian gooseberry PIXABAY

Amla

Indijski ogrozd – prva pomoć

Biljni svet nudi bogatstvo hranljivih materija,vitamina, minerala, a da je hrana i lek poznato još od drevnih vremena. Začetak nekog sjajnog leka često je u biljnom materij

Dalje