Mariniranje social-distancing-by Gerd Altmann on Pixabay

PSIHOLOG SANJA PERKOVIĆ O FIZIČKOJ DISTANCI

Bliskost na daljinu

Svedoci smo da se virus polako povlači i da stroge mere za sprečavanje pandemije polako da labave. No ono na čemu će se svakako insistirati je svako distanca – naime, preporučuje se

Dalje