Mariniranje peloid Foto banja-rusanda

ZDRAVA SRBIJA: BANJA RUSANDA

Lekovitost banatskog blata

Turista koji se uputi u Srednji Banat biće iznenađen kakve sve dragocenosti plodna banatska ravnica krije:

– Srednji Banat ima fantastične resurse koji do sada bili nisu bili

Dalje
Mariniranje park Banje Koviljace Foto V Jovanovic

ZDRAVA SRBIJA: BANJA KOVILJAČA

Ponovni sjaj podrinjske lepotice

Kada stignete u Banju Koviljaču i uđete u prostran i prelep park da se prošetate imate osećaj da ste na pravom mestu da odmorite ne samo telo, nego i dušu. Tišina, cvrk

Dalje