Mariniranje slankamenka Foto M Jablanov

Autohtone sorte 3

Bahusova bastina

Nastavljam sa podsećanjem na neke od naših starih domaćih sorti vinove loze koje su u Panonskoj niziji, pre više stotina godina, našle svoj životni prostor, iz kojeg su u novije vreme

Dalje
Mariniranje grapes-by congerdesign Pixabay

Autohtone sorte 2

Bahusova baština

U Panonskoj niziji pre više stotina godina mnoge sorte našle su svoj životni prostor. Neke su u njemu nastale, a neke su donete iz dalekih krajeva, prilagodile se novim uslovima, stič

Dalje