Mirela Komnenovic za Mariniranje Foto priv arhiva

MIRELA KOMNENOVIĆ O NEGOVANJU TALENATA

Svi putevi ka sebi donose radost

Talenat (tálant) je bila mera za težinu kod starih Grka, koji je ujedno predstavlјao i najveću novčanu jedinicu čija je vrednost bila 26 kilograma srebra. Za jedan tale

Dalje