Mariniranje cup pixabay

Konjak

Najčuvenije francusko žestoko piće

Konjaku, armanjaku i njima sličan naš vinjak su tri voćne rakije, koje se proizvode od vinskog destilata koji odeđeno vreme provodi na zrenju u drvenim hrastovim bačv

Dalje Read more