Nikolajevska crkva Novi Sad Mariniranje Foto M Jablanov

NOVOSADSKA BAŠTINA: NIKOLAJEVSKA CRKVA

Nikolajevska crkva: najstarija i najmanja bogomolja u Novom Sadu

Najstarija, najmanja i veoma značajna

Najstarija i najmanja pravoslavna bogomolja u Novom Sadu je Nikolajevska crkva. Kao takva jeste de

Dalje