Mariniranje case

Odabir čaša za vino

Kad u ponoć mehurići pojure ka vrhu

Vino je jedina živa tečnost, zato se na slobodi isto kao i čovek bolje oseća i živi. Životni put vina nije slobodan. Po okončanju alkoholne fermentacije, pretače se

Dalje