SLAĐANA MANDIĆ O PARAGLAJDINGU

Jedrenje nebom

Čovek je hiljadama godina upravljao pogled ka nebu i zamišljao kako bi bilo da leti poput ptice. Osvojio je kopno, more, ali nebesko carstvo mu nije pripadalo. Tu veliku težnju da se vin

Dalje