Mariniranje foto www float therapy

MIHAJLO ŠINKOVIĆ O TERAPIJI PLUTANJEM

Blagotvorno resetovanje

Kada je američki neurolog Džon C. Lili (John C. Lilly) 1954. godine pokušavao da izuči šta se dešava sa mozgom kada se smanje ili potpuno priguše naša čula tada je osmislio kaps

Dalje