kajakasi TID regate M Foto Mariniranje

REGATA TID-a KROZ SRBIJU

Kajakom niz Dunav

Da li ste nekad razmišljali da provedete jedan dugački odmor tako što ćete često menjati destinacije, uživati u prirodnim lepotama i biti fizički aktivni, a pritom vam neće biti potre

Dalje