Maketa Viminacijuma Foto Mariniranje

IZLOŽBA PUTEVIMA RIMSKIH CAREVA PO SRBIJI

Promovisanje kulturnog nasleđa

Jedan od dobrih primera promocije kulturnog nasleđa Srbije je bio susret sa izložbom „Putevima rimskih careva po Srbiji – Viminacijum“ koja je bila upriličena tokom Novos

Dalje