Mariniranje slankamenka Foto M Jablanov

Autohtone sorte 3

Bahusova bastina

Nastavljam sa podsećanjem na neke od naših starih domaćih sorti vinove loze koje su u Panonskoj niziji, pre više stotina godina, našle svoj životni prostor, iz kojeg su u novije vreme

Dalje