Mariniranje beach-waves Photo on Pexels

PSIHOLOG VANJA BOKUN POPOVIĆ

Strah od neizvesnosti

Živimo u vremenu u kojem je sigurnost sve manje zastuplјena, kao da su sve naše mirne luke odjednom postale nemirno more. Teško je planirati, ne ono što će biti u nekom narednom p

Dalje

Stvarne i umišlјene opasnosti

Stvarne i umišlјene opasnosti

Realnih osnova za strah kao da sada ima sve više: lјudi su u strahu od neizvesnog sutra, jer mogu da izgube posao, zdravlјe, dom... Upitali smo Vanju Bokun Popović kako zn

Dalje