Mariniranje bottle-by Vinotecarium Pixabay

Opisi kvaliteta vina

Vino, pa suvo

Izraz kojim se za neko vino kaže da je suvo, decenijama zbunjuje ljubitelje vina, ne samo one koji su na počecima svoje vinske avanture, nego i mnoge koji su mu odavno privrženi. Nemalo i

Dalje