Mariniranje trudnoca

Dr MIRJANA ANĐELIĆ O PRIPREMI ZA POROĐAJ

Oslobađanje od straha

Danas, s napretkom medicine porođaj ne predstavlja toliko rizičnu situaciju kao što je to bio za naše bake i prabake, jer se svi rizici uglavnom mogu unapred da saznaju, a to daje

Dalje