Mariniranje Stanusina vino Foto M Jablanov

Stanušina

Stanušina

Stanušina je autohtona makedonska sorta. Zovu je, ređe, i tikveško i gradeš. Gaji se gotovo isključivo u Makedoniji, najviše u okolini Tikveša, Velesa, Đevđelije i Prilepa. Spada u vrlo pozne

Dalje