Mariniranje orezivanje vinograda

Sveti Trifun

Dan tvrde vere vinogradara

Na dan Svetog Trifuna, prvi put u svakoj godini, vinogradari i vinari izađu u vinograde. Često i u društvu sa sveštenicima obeleže tako svog zaštitnika, za koga se veruje da

Dalje