Uspostavljanje bliskih odnosa

Ljubav je uvek prihvatanje

• Kako da sa decom uspostavimo tople i bliske odnose?

photo Julika Margit Photography

– Primarno je da naučimo da volimo naše dete takvo kakvo ono jeste sada, sa svim njegovim slabostima, greškama i nerazvijenostima... Ne bi trebalo da ga kritikujemo i da imamo nedostatak vere da ono neće uspeti da to prevaziđe. Ljubav je uvek prihvatanje! Kada nešto napadnemo kod deteta to je odbijanje i zato kako kažu psiholozi ne treba kritikovati dete, nego postupak.

Međutim i kada kritikujemo postupak, dete, ipak, to primi lično i ono tada dobija poruku suprotnu od ljubavi – poruku neprihvatanja.

Moguće je i bez kritike imati vrlo diciplinovanu decu, jer kada uspemo da uspostavimo taj mehanizam, koji je objašnjen u knjizi, a koji govori o tome kako dete funkcioše odgovorno i samostalno, a da pri tome ima utisak da su roditelj i ono na istoj strani, onda nema čestih sukoba, nema igara moći, nema mnogo ljutnje i ljubav dobija šansu. Tada imamo bliske odnose s decom i imamo odnose razumevanja dve duše – objasnila nam je Biljana Grbović.

M. Jablanov Stojanović

Foto: Julika Margit photography