Zaliv kostiju

Sojenice na Ohridskom jezeru

Sojenice na Ohridskom jezeru

Na putu za Naum nalazi se Muzej Zaliv na koskite (kostiju) gde nas je dočekao zanimljiv prizor sojenica na Ohridskom jezeru. Ovaj lokalitet je otkriven 1977. godine i na njemu su nađeni arheološki ostaci iz perioda od 1.200 do 600 godine pre nove ere.

Ronioci su našli mnogo kostiju životinjskog porekla (pretežno jelena) i po tome je ovaj zaliv, a i muzej dobio ime. Osim toga su kod ostataka rimske tvrđave na dubini od tri do pet metara na dnu jezera naišli na drvene stubove kao i na grnčariju iz tog perioda.

Rekonstuisano rimsko utvrđenje

Na osnovu toga ustanovljeno je da je ovde bilo naselje od sojenica – kuća napravljenih od blata i slame na drvenim stubovima. Tako je rekonstruisano naselje u kome je prikazan način na koji su tada živeli ljudi.

Zanimljivo je da su neki artefakti izloženi u vodi i na taj način se štite od mogućeg propadanja. Utisak nam je da je ovo dobar način da se modernom čoveku približi vreme u kojem su živeli njegovi daleki preci.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Mariniranje