Živeti svoju istinu

Od Biljane do Devi Mohan

Stari latini su govorili nomen est omen (ime je znak), ne bez razloga, jer naše ime ima određenu vibraciju. Naša izuzetno komunikativna sagovornica u sebi nosi vibraciju radosti, strastvenosti, duhovnosti... Zato smo je i upitali smo kako je Bilјana Radonić postala Devi Mohan:

– Udavši se za Mohanđija ja sam promenila prezime i uzela za prezime Mohan, da bi posle nekog vremena poželela da moje ime bude ono čemu najviše težim tako sam umesto Bilјana postala Devi (boginja, uzvišena). Bilo je raznih komentara na to, ali to i jeste test na duhovnom putu kada mi imamo dublјe iskustvo koje se ne poklapa s okvirom koje drugi imaju u svojim umovima. Nema utabanih staza na mom putu… Moje ime mi je podsetnik da treba živeti svoju istinu, a kada mi sebe prihvatimo takve kakvi jesmo, onda nas i drugi prihvataju.

M. Jablanov Stojanović

Foto: M. Milović