ATATURK JE BIO PITOMAC VISOKE VOJNE ŠKOLE U BITOLJU

Danas gimnazija, a nekad Visoka vojna škola koju je pohađao Ataturk

Lepa Jelena ukrala srce Kemalu

– U Bitolju je u Visokoj vojnoj školi pitomac bio i Mustafa Kemal Ataturk, Turčin iz Soluna koji će kasnije biti prvi predsednik Turske i njen reformator. On je udario temelje modernoj turskoj državi na raspadnutim ostacima Otomanskog carstva. Za vreme svog školovanja bio je zagledan u lepu Jelenu Karinet... Njihova veza inspirisala je dramaturga Dejana Dukovskog da napiše dramu „Balkan ne e mrtov“ (Balkan nije mrtav), koju je nešto kasnije ekranizovao poznati režiser Aleksandar Popovski – otkrio nam je makedonski glumac Đorđe Todorovski.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Mariniranje