Čurug: Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Jedna od najvećih crkava u Srbiji

Svakog ko poseti Čurug iznenediće impozantnost crkve Vaznesenja Gospodnjeg sa tri tornja, od kojih je najviši 55 metra. Crkva je širine 17, a dužine preko 50 metara i spada u veće pravoslavne hramove ne samo u Vojvodini, nego i u Srbiji. Međutim, poznavaoce istorije to neće iznenaditi, jer Čurug je do regulacije toka Tise bio bogato lučko mesto sa stalnim rastom stanovništva:

– Već u XVIII veku Čurug je imao crkvu blizu obale Stare Tise, ali je ubrzo postala tesna, jer je stanovništvo raslo, pa su žitelјi sagradili drugu crkvu koja je u buni 1848. godine stradala. Tako se odlučuje da se gradi treća crkva koja je nastala po planovima austrijskog inženjera Josifa Krafta. Ova crkva je prvobitno imala samo jedan toranj, ali Čuružani, da bi pokazali svoje bogatstvo, su joj sa obe strane dodali po još jedan toranj. Ikonostas u mermeru je projektovao Mihailo Valtrović, a konačni pečat dao Đorđe Krstić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog realizma u slikarstvu.

Tokom četiri godine oslikavanja ikonostasa Krstić je često dolazio u sukob sa crkvenim vlastima, jer je realizam potpuno raskinuo tradiciju sa srednjevekovnim srpskim crkvenim slikarstvom. Najznačajnija ikona je Vaznesenje, koja se nalazi na centralnom delu ikonostasa. Ostale ikone su podređene ovoj centralnoj temi i ima se utisak da svi gledaju upravo ovaj događaj. Interesantno je da je Krstić predstavio Stefana Dečanskog kao velikog mučenika, a sa vladarskim atributima.

Ono što je zanimlјivo jesu crkvena zvona od kojih najveće teži pet tona. Prvobitna zvona su, tokom Prvog svetskog rata, pretoplјena u oružje, pa su tridesetih godina napravlјena nova. Međutim, kada su postavlјena, bila su neharmonična, pa je pozvan Isidor Bajić da proba da ih uskladi. Naravno, ovaj naš veliki kompozitor je to uspeo i od tada se nadaleko čuje njihov skladni zvon – otkrila nam je Marija Čupić, direktorka TOO Žabalј.

M. Jablanov Stojanović

Foto: Mariniranje