Kreativna komponenta odugovlačenja

Priprema i usmeranjavaje unutrašnjih procesa

– Kada govorimo o odugovlačenju, neophodno je da spomenemo i kreativnu komponentu koju u sebi sadrži i u kojoj će se mnogi od nas prepoznati. Kada odugovlačimo sa izvršenjem određenog zadatka, mi se često spremamo za njega, na način na koji mačka utapkava podlogu pre nego što se na njoj svije i počne da prede. Recimo, neko ko se bavi pisanjem će spolja davati utisak da odugovlači time što sređuje kuću ili čita knjigu, a zapravo su unutrašnji procesi usmereni ka generisanju ideje o kojoj se piše. Slično, delovaće da student prepisuje skripte, pije kafe sa kolegama, kupuje dodatne udžbenike - drugim rečima ne uči - baš onda kada se iznutra sprema da prione na posao.

• Kako razlikovati štetno odugovlačenje od te pripreme?

– Najjednostavnija razlika je u ličnom fokusu - gde je usmerena naša pažnja. Kada se predamo izvršenju zadatka, naša pažnja je usmerena na to, bez obzira šta usput radili. Mi osećamo da se spremamo za rad i naše misli su već u njemu. Emotivno, osećamo se mirno, inspirisano ili imamo pozitvnu tremu. Štetno odugovlačenje uvek sadrži negativnu emociju stresa i težine, kao i potrebu za izbegavanjem obaveze – objasnila nam je Vanja Bokun Popović.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva V.B.P.