Girl saluting friend who is soldier, standing straight and holding palms near forehead, staring with serious expression, greeting or welcoming someone, showing honor, standing over gray background

VANJA BOKUN POPOVIĆ O POSLUŠNOSTI

Slušaj, ali misli svojom glavom

Poznati starogrčki filozof Aristotel je čoveka definisao kao društveno biće (zoon politikon) koje teško da može da preživi bez zajednice. A život u zajednici podrazumeva

Dalje
Mariniranje surfing by Please do on Pixabay

VANJA BOKUN POPOVIĆ O FUTURINGU

Kako se izdignuti iznad talasa

– Kako se godina bliži kraju, tako smo skloni završavamo zadatke, zaokružujemo obaveze, ulazimo u praznično raspoloženje i razmišljamo o tome šta će nova godina da nam do

Dalje
Mariniranje beach-waves Photo on Pexels

PSIHOLOG VANJA BOKUN POPOVIĆ

Strah od neizvesnosti

Živimo u vremenu u kojem je sigurnost sve manje zastuplјena, kao da su sve naše mirne luke odjednom postale nemirno more. Teško je planirati, ne ono što će biti u nekom narednom p

Dalje

Stvarne i umišlјene opasnosti

Stvarne i umišlјene opasnosti

Realnih osnova za strah kao da sada ima sve više: lјudi su u strahu od neizvesnog sutra, jer mogu da izgube posao, zdravlјe, dom... Upitali smo Vanju Bokun Popović kako zn

Dalje
Marinranje Vanja Bokun Popovic Foto priv arhiva

PSIHOLOG VANJA BOKUN POPOVIĆ

Kako izaći iz pozicije žrtve i postati heroj svog života

Kako ne dospeti na uvek klizav teren emotivne manipulacije kada nas zadese okolnosti nad kojim nemamo kontrolu, kao što je ova s pandemijom viru

Dalje
Mariniranje girl PIXABAY

VANJA BOKUN POPOVIĆ

Zavisnost od interneta

Na konferenciji „Bezbednosti dece na internetu” održane u Beogradu je iz psihološkog ugla govorila pedagog i psiholog Vanja Bokun Popović koja je dotakla temu internet zavisnosti

Dalje

Multitasking

Posledice - zamor, nervoza i opadanje pažnje

– Мoramo shvatiti da naučna istraživanja pokazuju da deca koja su (s)rođena sa virtuelnim svetom imaju nervni sistem koji je evolutivno napredniji od našeg

Dalje
Mariniranje steampunk by Prettysleepy Pixabay

VАNJА BОKUN PОPОVIĆ О SINHRОNICITЕTU

Čudеsnо tkаnjе nаšеg pоstојаnjа

Sklоni smо dа zа rаznе dоgаđаје u živоtu kаžеmо dа su slučајni – јеr nеmаmо prаvоg, prе svеgа lоgičkоg оbјаšnjеnjа zа njih. Моždа је tо zаtо štо је prеоvlаđuјućе mišlјеn

Dalje

Primеri iz prаksе

Sinhornicitet - skarabej na prozorskom oknu

– Оsоbа šеtа ulicоm pоkušаvајući dа sеbi оlаkšа strеs оd nеrеšivоg prоblеmа. U mоmеntu kаdа оsеćа dа su јој svе lаđе pоtоnulе, nеštо јој signаlizirа dа pоdig

Dalje