Multitasking

Posledice - zamor, nervoza i opadanje pažnje

– Мoramo shvatiti da naučna istraživanja pokazuju da deca koja su (s)rođena sa virtuelnim svetom imaju nervni sistem koji je evolutivno napredniji od našeg zbog interakcije sa digitalnim ekranom od rane dobi. Za razliku od nas koji smo rođeni pre digitalne ere, oni jesu u stanju da prate više stvari istovremeno te čuveni „multitasking“ izvode bez problema. No, ovo je slučaj za one mlade koji internet koriste na zdrav način. Sa jedne strane, moramo da razmotrimo da korišćenje interneta ne posmatramo kroz prizmu negativnosti, a sa druge da budemo svesni da svako prekomerno korišćenje vodi do zamora, nervoze i opadanja pažnje, te do zavisnosti ukoliko osoba nema mere – objasnila je psiholog i pedagog Vanja Bokun Popović.

Marina Jablanov Stojanović

Fоtо: Pixabay