VANJA BOKUN POPOVIĆ

Zavisnost od interneta

Na konferenciji „Bezbednosti dece na internetu” održane u Beogradu je iz psihološkog ugla govorila pedagog i psiholog Vanja Bokun Popović koja je dotakla temu internet zavisnosti:

– Neke zemlјe zapadnog sveta mnogo su ranije omasovile upotrebu interneta, tako da su se pre nas susrele sa problematikom njegove zloupotrebe. Termin „internet zavisnost“ je na zapadu kliničkog karaktera, što znači da se tretira kao ostale bolesti zavisnosti.

• Koji su simptomi ovakve zavisnosti?

– Možemo reći da neko pokazuje njene simptome onda kada (zlo)upotreba interneta poprimi takav oblik da osobi narušava emotivno, psihičko i fizičko zdravlјe. U srži internet zavisnosti je kompulsivna potreba da se internet koristi na račun ličnih odnosa, obaveza, kvalitetnog sna, ishrane, itd.

• Da li biste nam naveli neki primer?

– Može delovati društveno prihvatlјivo da srednjoškolac ne spava do kasnih sati, jer je eto „srednjoškolac“ pa se celu noć dopisuje na telefonu. No, kada se probudi ujutru, osim umora dočekaće ga i tromost i bezvolјnost da se pođe na nastavu. Ta tromost poteže sa sobom potrebu za šećerom, pa umesto normalnog doručka bira gazirano piće ili energetski napitak. Samo ovaj začarani krug nespavanja i šećera po sebi je dovolјan da se psiho-fizičko zdravlјe osobe naruši ostavlјajući emotivne posledice, a da okolina ne može ni da nasluti da postoji problem. Internet zavisnost, kao i svaka druga zavisnost ogleda se u narušenom hemijskom balansu tela.

• Koliko je važno da se pomene kakvo je ponašanje odraslih?

– Da bismo mogli da govorimo o bezbednosti dece na internetu, možda je neophodno sagledati bezbednost odraslih na istom, odnosno naše shvatanje do koje mere upotreba interneta može da nam posluži ili da nam naudi. Internet zavisnost je širok pojam koji pokriva i ove često zanemarene oblasti: zavisnost od video igrica, zavisnost od društvenih mreža, zavisnost od virtuelnih lјubavnih veza i zavisnost od pornografskog sadržaja. 

Marina Jablanov Stojanović

Fоtо: privаtnа аrhivа V.B.P., Pixabay

Izvor: dnevnik. rs

Multitasking