Mariniranje free Pixabay

Budi svoj reci NE: prevencija

Bolje je sprečiti nego lečiti

Biti zdrav, srećan, prihvaćen i voljen – želje su svakog ljudskog bića, ali to nije lako postić

Dalje
Mariniranje girl PIXABAY

VANJA BOKUN POPOVIĆ

Zavisnost od interneta

Na konferenciji „Bezbednosti dece na internetu” održane u Beogradu je iz psihološkog ugla govorila peda

Dalje
Mariniranje droga

Zavisnost od droge

Mariniranje droga

Ogromna cena pogrešnog izbora

– Osamnaest godina sam prolazio kroz pakao droge: dvadeset osam puta sam bio u gipsu, ustreljen … Dalje

Mariniranje alkohol Foto M Jablanov

Alkoholizam

Mariniranje alkohol Foto M Jablanov

Otrežnjenje

Nema te sreće, ali ni tuge koju nismo skloni da zalijemo alkoholom. Da li smo pijano društvo i koliko nam treba da… Dalje

Mariniranje non-smoking

Zavisnost od pušenja

Mariniranje male

Zavisnost od pušenja

Kada je neko dete, onda silno žudi da postane čovek, da uđe u društvo odraslih, jer su njihove mogućnost… Dalje