Mariniranje girl PIXABAY

VANJA BOKUN POPOVIĆ

Zavisnost od interneta

Na konferenciji „Bezbednosti dece na internetu” održane u Beogradu je iz psihološkog ugla govorila peda

Dalje

Multitasking

Multitasking

– Мoramo shvatiti da naučna istraživanja pokazuju da deca koja su (s)rođena sa virtuelnim svetom imaju nervni sis

Dalje