Lekovita svojstva vina

U vaše zdravlje

Jedno od novijih pouzdanih istraživanja potvrđuje: najduže žive ne oni koji uopšte ne piju, nego oni koji piju - umereno! Izdvojio sam ga umesto odgovora nekolicini „čistunaca“ zabrinutih za sudbinu čovečanstva, poplašenim strahotama alkoholizma, koji su mi zamerili na „pisanju i popularisanju vina“. I, dodajem da još nisam sreo pijanca koji čita ove moje retke, čitaju ih samo umereni, ljubitelji, oni koji se ne prepuštaju pijanstvu nego lepoti vina.

Ako se vratimo u davna vremena, videćemo da su već u antičko doba lekari hvalili vino zbog njegovih energetskih osobina i prepručivali ga kao izvanredan lek. U Ilijadi možemo pročitati kako su vojnicima ranjenim u bitkama duboke rane ispirane i lečene vinom. Iznenadiće nas da su ti junaci, brzo oporavljeni i fizički i duhovno, hrabro odlazili natrag u borbu.

Postoji verodostojna istorijska dokumentacija, u kojoj veliki broj pisaca, prirodnjaka i lekara stare Grčke i Rima, slavnih i umnih ljudi, hvale osobine vina, ne samo kao obične namirnice, već i kao leka. Na početku naše ere, u 23. godini, Plinije stariji je govorio: „Pričaću vam o lozi sa ozbiljnošću koja pristaje Rimljaninu kada govori o umetnosti i nauci. Neću govoriti o njoj kao lekar, nego kao sudija koji je zadužen da se izjasni o fizičkom i moralnom zdravlju čovečanstva.“ U doba antike, vino koje se smatralo pićem i lekom imalo je skoro nadprirodan prestiž. Nekoliko stotina amfora nađeno je u grobovima slavnih ljudi starog Egipta. Trideset vekova pre Hrista, vino je bilo jedino piće dostojno da isprati faraone na onaj svet.

Vino je udvek bilo povezano s čovekovim zdravljem, osećanjima, bolešću, veseljem, žalošću. Najstariji zapis o vinu kao leku potiče iz 2230. godine pre naše ere. Iz nega saznajemo da je ono upotrebljavano u pripremi različitih lekovitih napitaka. Upotrebljavali su ga kao anestetik kod operacija, porodjaja, dezinfekciju rana... Tu medicinsku praksu srećemo i danas u nerazvijenim krajevima ili u vanrednim situacijama kada se ne raspolaže savremenim lekovima.

Rečju, vino je bilo cenjeno od kako se za njega zna – kao piće, hrana i lek. Vino je, tvrdio je još Plutarh „najkorisnije među pićima, najukusnije među lekovima i najbolje među jelima.“ Vekovima posle njega, čuveni francuski lekar Luj Paster tvrdio je da je vino „najzdravije i najhigijenskije piće“.

I savremena medicina ističe kako umerena količina dobrog prirodnog vina, kao svakodnevni dodatak jelu, zdravom čoveku može samo da koristi. Zato reči zdravice: „U vaše zdravlje“ treba shvatiti doslovno.

Petar Samardžija

Foto: N.Stojanović, Pixabay