Pomoć roditelјa

Pomoć roditelјa

• Kako kod kuće možemo da pomognemo deci u učenju matematike?

– Klјučno je da se igramo sa decom i da učenje i utvrđivanje gradiva bude spontano i ugrađeno u svakodnevne aktivnosti. Možemo dok šetamo da brojimo unapred, unazad, po dva, po tri (3, 6, 9, 12, 15…) da bi deca kasnije lakše naučila tablicu množenja. Možemo i da poredimo oblike krovova, kuća i zgrada pored kojih prolazimo, da bi uočila razlike među geometrijskim figurama. Treba da igramo tablić sa decom da bi vežbala sabiranje. Da bi se vežbalo računanje mogu se istovremeno bacati kockice i sa dobijenim brojevima mogu se izvoditi matematičke operacije. Svi igrači računaju, a pobeđuje onaj ko dobije najveće rešenje (ili najmanje).

Mogu se računati zadaci slični onima u kvizu „Slagalica”. Posle posete prodavnici ili banci se može vežbati procentni račun. Decu treba podsticati da donose zaklјučke na osnovu svojih iskustava. Na primer, kada deca mere različitim mernim jedinicama neka porede te jedinice i dobijene merne brojeve. Treba deci dozvoliti da igraju šah i slične igre gde imamo objekte i pravila rada s njima, što je slično sa matematičkim teorijama. Kod donošenja ma kakvih odluka treba tražiti od dece da iznose argumente. Stariju decu treba učiti da koriste literaturu da razumeju tekst, da odvajaju bitno od nebitnog i donose zaklјučke. Na internetu ima mnogo korisnog sadržaja, treba ga koristiti – savetuje dr Gordana Stankov, profesor matematike.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Pexels