RADMILA VOJNOVIĆ O GIRUDOTERAPIJI

Radmila Vojnovic Foto SUS

Pijavice - živa apoteka

Radmila Vojnović je na put do izučavanja narodne ruske medicine krenula zbog sopstvenih zdravstvenih problema koje je na ovaj način uspešno rešila. Potom je na Akademiji „Preteča“ u Moskvi završila obuku za girudoterapeuta (terapija s pijavicama) i rada s ventuzama. Inače Vojinovićeva je rođena u Vukovaru, a odrasla i stasala u Novom Sadu. Završila je književnost, neko vreme je radila i kao profesor, potom bila novinar na TV Novom Sadu, a onda ju je krajem devedesetih godina život odveo u Rusiju koju je do tada poznavala samo iz literature. Danas je autorka deset knjiga, članica udruženja pisaca i Srbije i Rusije i dobitnica naših i ruskih književnih nagrada. Bavi se humatiranim radom, povezivanjem našeg i ruskog naroda kroz razne kulturne aktivnosti, tzv narodnom diplomatijom.

 Drevna metoda lečenja pijavicama primenjivala se još u starom Egiptu, a o lekovitim svojstvima pijavica pisali su Hipokrat i Galen. Poznato je da su ih koristile i ruske carice da bi bile lepše i mlađe, jer pijavice ne samo da leče, nego i podmlađuju oslobađajući organizam od toksina. Girudoterapija ili lečenje pijavicama u Rusiji je metoda priznata od strane Ministarstva zdravlja.

– Lečenje pijavicama spada u drevnu rusku tradiciju i blagodeti ove terapije koristili su svi staleži, a ne samo dvor. Pijavice su bile i ostale najmoćnija terapija za mnoge bolesti. To se samo odnosi na specijalno gajene u kontrolisanim uslovima, a ne na one koje se nalaze u prirodi. Medicinska pijavica je veliki iscelitelј, jer pušta preko 200 lekovitih supstanci u krv čoveka. One su i kosmičke antene! Istakla bih da je čovekovo biopolјe (aura) uobičajeno 50 do 70 cm oko fizičkog tela, ali posle terapije s pijavicama izmereno je da se ono povećava na 4 do 6 metara. Terapija se primenjuje kod najšireg spektra svih tegoba i praktično nema bolesti koje pijavice ne mogu da leče. Pravilo je da se pijavica koristi samo jedanput.

• Da li je ujed pijavice bolan?

– Nјen ujed nije bolan, oseti se samo blago peckanje, kao kad ujede komarac, a dobrobiti koje donosi su izuzetne. One maksimalno detoksikuju organizam. Za lјude koji koji imaju giht ovo je najbolјa terapija, jer one izvlače toksine iz tela, a nijedan lek to ne može da učini. I kod drugih bolesti je slično, navela bih i primer Luja Pastera, kojem su, kada je imao moždani udar, postavili pijavice na glavu. One su ga spasle i umanjile posledice, tako da je Paster poživeo još nekoliko godina posle ovoga.

• Kako izgleda sama terapija?

– Postoje različite metode, mogu da se postave na meridijan jetre tj. podrebarni luk, energetske tačke, na štitnu žlezdu ili duž kičme, sve zavisi od tegoba s kojima je pacijent došao... Ovu terapiju sam naravno i na sebi isprobala kada sam dobila prve simptome reumatidnog artritisa. Posle treće terapije bilo je kao rukom odneto.

• Kakav pristup zdravlјu imaju ruski lekari?

– Kada se kaže zdrav čovek, onda to nije samo zdravo telo, nego duša i duh. To su sve delovi jedne celine – čovekovog mikrokosmosa koji je samo odraz makrokosmosa. Nasuprot tome stoji koncepcija čoveka kao mehanicističkog, fiziološkog bića, koja je dovela do velikog razvoja farmaceutske industrije, tako da je ona postala jedna od najmoćnijih. Znamo da svaka industrija ima interes da svoj profit uvećava – tako da je cilј farmaceutskoj industriji da ima što više konzumenata, a ne i da oni budu potpuno izlečeni. Ruski pristup zdravlјu je holistički, a cilј ovakvog pristupa nije profit, nego iscelјenje sve tri komponente koje čine zdravlјe.

• Koja je razlika između savremene ruske medicine koja koja teži da bude komplementarana i klasične medicine? Kakva su sve znanja inkorporirana u nju?

– Još u vreme SSSR-a pažlјivo su sabirana sva tradicionalna znanja koja su se u stotinama naučnih instituta proveravala i usavršavala. Ta velika baza i danas je izvor novih medicinskih znanja i tehnologija koja uvažavaju holistički pristup na doborbit onih kojima su potrebna. Tako da u današnjoj ruskoj medicini postoji povezanost starih, tradicionalnih tehnika i znanja, narodne medicine sa modernim dostignućima savremene nauke. To se naročito odnosi na oblasti lečenja lekovitim bilјem. Istakla bih da u Rusiji živi i oko 20 posto drugih naroda sa svojim tradicijama, kao što je šamanstvo, čija su znanja i veštine takođe našle svoje mesto u sadašnjoj ruskoj medicini.

• Još je davnih dana Tesla rekao da sve stvari imaju energiju i vibraciju, a da onoga dana kada nauka počne da proučava nefizikalne (duhovne) pojave da će tada ubrzano napredovati. Koliko je sve ovo zastuplјeno u ruskoj medicini?

– Čovek nije samo telo, on je i duh i duša, on je i bio-polјe. Postojanje bio-polјa (aure) je još davno dokazala Kirlijanova fotografija. Današnja ruska nauka i medicina se sve više okreće stvaranju i korišćenju aparata čiji princip rada se zasniva na vibracijama. Da bi se dobile prave informacije o zdravlјu, odnosno bolesti, čovek mora da se posmatra višedimenzionalno, jer je i takva priroda čoveka. Postoje i aparati zasnovani na vibracionim tehnikama koji mogu da se koriste kao preventiva, ali mogu da služe za lečenje i podizanje imunineta.

• Koliko je ta vrsta medicine dostupna nekom običnom čoveku?

– Dostupna je. Postoje niz klinika ne samo u Moskvi gde se primenuje vrhunska kvantna dijagnostika, gde se dobija genetska DNK analiza, analiza svih organa i ne samo to, dobijaju se preporuke za korišćenje prirodnih preparata ili nekih drugih tradicionalnih metoda koje će doprineti ozdravlјenju.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Slobodan Šušnjević, Pixabay, https://en.wikipedia.org/wiki/Kirlian_photography