Špicerov park

Nekad lepo uređeni vrtovi

Svi su dvorci bili okruženi impresivnim vrtovima, parkovima i zelenilom koji su im davali poseban ambijentalni izgled i lepotu koja je isticala moć i bogatstvo vlasnika. Tako je prostorna celina pored glavnog zdanja Špicer-Orenštajnovog dvorca, prema rečima Predraga Komlјenovića, obuhvatala manji park koji se nalazio sa desne strane dvorca i koji je bio u engleskom stilu. Dok se veliki park nalazio s leve strane od ulaza u vilu u francuskom stilu sa fontanama, kulama, senicama i dva bazena.

– Imamo saznanje da su u tom lepo uređenom vrtu bile ne samo nesvakidašnje bilјke, nego i paunovi, zečevi i jeleni – otkrila nam je Jelena Viktorova.

Ceo taj prostor bio je opasan ogradom od kovanog gvožđa – koje danas više nema. Ni fontana i bazena više nema, ostali su samo tužni tragovi. Staze su nestale, živa ograda i veći deo ukrasnog šiblјa, takođe. Jedna betonska kula je srušena, dok je druga delimično ostala čitava. Ukrasne senice gde se sedelo u hladu i ispijao popodnevni čaj su uništene.

M. Jablanov Stojanović

Foto: priv. arhiva, Mariniranje