Mariniranje droga

Zavisnost od droge

Mariniranje droga

Ogromna cena pogrešnog izbora

– Osamnaest godina sam prolazio kroz pakao droge: dvadeset osam puta sam bio u gipsu, ustreljen … Dalje